Łódź Kaliska
New Pop - Hiperart
Wystawa - instalacja

Mała Galeria ZPAF-CSW
Pl. Zamkowy 8. 00-277 Warszawa

Otwarcie wystawy
: 30.11, godz. 18.00
Wystawa czynna do 21.11.
Kurator: Marek GrygielNowa Sztuka Popularna

To od kilku ostatnich lat główny nurt zainteresowań Łodzi Kaliskiej, które przeorientowała swoje niepokorne i niekonwencjonane podejście do sztuki zainteresowaniem dla kultury masowej. Trzeba jednak dodać, że w całej już 25 letniej działalności grupy jej prace często były zlokalizowane na obrzeżach tzw. sztuki wysokiej. Ich manifestacje, performance, wszelkiego rodzaju happeningi odbywały się nie tylko w uznanych galeriach czy muzeach, ale również w miejscach mniej oficjalnych jak osiedlowe domy kultury, świetlice i kluby studenckie.
W latach 90. pojawiły się zrealizowane przez nich filmy, również obliczone do odbioru przez szerszą publiczność. Były prezentowane nawet w telewizji publicznej, chociaż nie w paśmie największej oglądalności.
Od pewnego czasu Łodź Kaliska wyszła na ulicę, również w sensie dosłownym, zamieniając zaprogramowanymi wydarzeniami o charakterze masowym ulicę Piotrkowską
w otwarte laboratorium działań alternatywnych oddziaływujących bezpośrednio na mieszkańców miasta włączając w to pub Łódź Kaliska, który stał się „swoistym muzeum - sanktuarium” grupy.

Przez wszystkie te lata działalności pojawiały się manifesty Łodzi Kaliskiej w których poszczególni członkowie razem lub z osobna określali swój bieżący stosunek do sztuki i do otaczającej ich rzeczywistości. Oprócz manifestów stałym elementem ich działań była fotografia, rozumiana jako wizualizacja przemyśleń, czasami sztucznie wykreowana, a czasami nabierająca cech dokumentu z kolejnych zaaranżowanych akcji lub sytuacji.New Pop - Hiperart to komentarz do coraz silniejszych postaw konsumeryzmu w społeczeństwie i do coraz mocniejszych, nie przebierających w środkach usiłowań narzucenia pewnych wzorców zachowań poprzez kulturę masową. Łódź Kaliska podjęła dialog z kultura masową wtapiając się w nurt komercji i próbując ten świat rozsadzić od środka pokazując jego pustotę i fasadowość. Na ich zdjęciach wszystko jest teraz ładne, słodkie, przesiąknięte soft-sexem i ujmujące miałkością reklamowych chwytów. W zmierzaniu do raju proponowanego przez świat mediów „denerwuje ich oporne zmierzanie społeczeństw do tego celu” jak pisze w jubileuszowym albumie Łodzi Jolanta Ciesielska. Toteż swoimi działaniami „starają się ten komercyjny raj utrwalić i sklonować go tak dużo jak tylko się da”.*

Postawa zaprogramowanego konformizmu w tej materii wydaje się być kolejną przewrotną przestrogą jaką Łódź Kaliska proponuje w odniesieniu do skomercjalizowanego świata.
Ten świat to mamiące i sprytnie spreparowane reklamy wprowadzające coraz częściej do swego repertuaru elementy sztuki i kultury. Również tej najwyższej. Nie sposób się im oprzeć. Dlatego teraz sztuka może również śmiało czerpać z reklamy.
Tak jak robi z powodzeniem to Łódź Kaliska.

 
------------------------------------------------------------------------
Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski
Al.Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa, Polska
tel: (48 22) 628 12 71-3, (48 22) 628 76 83 ; fax: (48 22) 628 95 50
e-mail: csw@csw.art.pl