LISTA PAŃSTW I ICH MIĘDZYNARODOWYCH OZNACZEŃ

KRAJ => KOD KOD => KRAJ
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Białoru¶
Chile
Chiny
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Japonia
Jugosławia
Kanada
Korea Południowa
Korea Północna
Litwa
Łotwa
Meksyk
Niemcy
Nigeria
Norwegia
Nowa Zelandia
Peru
Polska
Rosja
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Urugwaj
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
[RA]
[AUS]
[A]
[B]
[BY]
[RCH]
[RC]
[HR]
[CZ]
[DK]
[EST]
[FIN]
[F]
[GR]
[E]
[NL]
[IND]
[RI]
[IR]
[IRL]
[IS]
[IL]
[J]
[YU]
[CDN]
[ROK]
[DRK]
[LT]
[LV]
[MEX]
[D]
[WAN]
[N]
[NZ]
[PE]
[PL]
[RUS]
[RO]
[SK]
[SLO]
[USA]
[CH]
[S]
[UA]
[ROU]
[H]
[GB]
[I]
. [A]
[AUS]
[B]
[BY]
[CDN]
[CH]
[CZ]
[D]
[DK]
[DRK]
[E]
[EST]
[F]
[FIN]
[GB]
[GR]
[H]
[HR]
[I]
[IL]
[IND]
[IR]
[IRL]
[IS]
[J]
[LT]
[LV]
[MEX]
[N]
[NL]
[NZ]
[PE]
[PL]
[RA]
[RC]
[RCH]
[RI]
[RO]
[ROK]
[ROU]
[RUS]
[S]
[SLO]
[SK]
[UA]
[USA]
[WAN]
[YU]
Austria
Australia
Belgia
Białoru¶
Kanada
Szwajcaria
Czechy
Niemcy
Dania
Korea Północna
Hiszpania
Estonia
Francja
Finlandia
Wielka Brytania
Grecja
Węgry
Chorwacja
Włochy
Izrael
Indie
Iran
Irlandia
Islandia
Japonia
Litwa
Łotwa
Meksyk
Norwegia
Holandia
Nowa Zelandia
Peru
Polska
Argentyna
Chiny
Chile
Indonezja
Rumunia
Korea Południowa
Urugwaj
Rosja
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Ukraina
Stany Zjednoczone
Nigeria
Jugosławia