EVENTS

Extra


INTERNATIONAL COLLECTION OF CONTEMPORARY ART CCA
Works of art purchased in 2013

Extra


Casting
April 25, 2014

Extra


DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI
April 26, 2014 at 12 p.m.   Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Online transmissions
provided by
StreamOnline