EVENTS

Extra


INTERNATIONAL COLLECTION OF CONTEMPORARY ART CCA
Works of art purchased in 2013

Extra


M£ODZI NA START by Elle Decoration
July 4 – August 31, 2014
Galeria Centrum Designu Gdynia   Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Online transmissions
provided by
StreamOnline