AKTUALNOŚCI

Extra


MIĘDZYNARODOWA KOLEKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ CSW
Dzieła sztuki zakupione w 2014 roku

Extra


THE BOOK LOVERS
Powieść jako fantazja



zaproszenie do złożenia projektu powieści do 24 stycznia 2016



   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline