AKTUALNOŚCI
Akademia Ruchu autoprezentacja: AKADEMIA RUCHU. MIASTO. POLE AKCJI.
18 lutego – 29 kwietnia 2012

autoprezentacja: AKADEMIA RUCHU. MIASTO. POLE AKCJI.

Otwarcie wystawy: 17 lutego 2012, godz. 18.00
Wystawa czynna do 29 kwietnia 2012

Kurator: Wojciech Krukowski
Komitet Naukowy: Anda Rottenberg, Ryszard W.Kluszczyński, Łukasz Ronduda
Galeria 1

 

Wystawa autoprezentacja: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji. przedstawia dokumentację filmową i fotograficzną aktywności Akademii w przestrzeni miejskiej w latach 1975-2011.

Akademia Ruchu (Wojciech Krukowski, Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Krzysztof Żwirblis, Jarosław Żwirblis, Jan Pieniążek)  jest unikalnym przykładem ugrupowania twórczego realizującego w latach 70. i 80. XX wieku regularny program anonimowych interwencji o charakterze kontestacyjnym. Były to działania pozacenzuralne, prowadzone w różnych środowiskach (m.in. Warszawa, Ciechanów, Poznań, Łódź, Oleśnica, Ostróda, Świnoujście), niejednokrotnie w cyklach wielodniowych – w sumie w tym okresie ponad 100 wystąpień zrealizowanych w kraju. Praktyka ta od końca lat 70. po czas obecny konsekwentnie wzbogacana jest o inicjatywy, w wyniku których widz staje się współuczestnikiem, a nawet współtwórcą zdarzeń. Stanowią one przykład innowacyjnych działań na rzecz ożywienia więzi środowiskowych, kreacji codzienności, a także oryginalnych form ekspresji społecznej.

Aktywność ta kontynuowana była w zmieniających się warunkach lat 90. i do chwili obecnej, tworząc zbiór ponad 200 projektów zrealizowanych w ramach ok. 600 wystąpień w kraju i za granicą.

W odróżnieniu od współczesnych, najczęściej dokamerowych manifestacji, pierwszymi widzami i uczestnikami AR byli przechodnie, pasażerowie miejskiej komunikacji, mieszkańcy sąsiadujących domów. Ukryta kamera lub dyskretnie pracujący fotograf nie stanowili z zasady części społecznego przesłania akcji.

Równolegle Akademia Ruchu realizowała program teatru wizualnego, przedstawiając swoje spektakle i performanse w środowiskach teatru alternatywnego, a także muzeach sztuki i galeriach Europy, obu Ameryk i Japonii. Powodowało to, że większość komentarzy i opracowań przez długi czas dotyczyła tej sfery publicznej aktywności AR.

70% eksponowanego materiału to unikalne, realizowane ukrytą kamerą 16mm zapisy anonimowych (przeprowadzonych zgodnie z zasadą partyzantki miejskiej – „uderz i uciekaj”) akcji miejskich AR z lat 70. i 80. XX w. Dla celów długotrwałej ekspozycji materiały te należało przenieść na współczesne nośniki wideo, zachowując pewne cechy archiwalnego filmu. Istotny materiał wystawy stanowią historyczne fotografie (niepoddane zabiegom „upiększającym”) eksponowane w formie ponad 200 wydruków.

Poszczególne motywy akcji są opatrzone dwujęzycznym, wielkoformatowym komentarzem.

W czasie trwania wystawy przewidywane są prezentacje spektakli i akcji Akademii Ruchu w przestrzeni Laboratorium, wystąpienia autorskie jej członków, a także projekcje filmu Andrzeja Sapiji Akademia Ruchu.

Planowana jest także międzynarodowa konferencja poświęcona społecznemu kontekstowi kreatywnych działań w przestrzeni miejskiej.


Projekty towarzyszące wystawie:

18 lutego 2012, godz. 19.00, Budynek Laboratorium CSW - spektakle Akademii Ruchu, Chińska lekcja
Bilety w cenie: 8 zł normalny; 6 zł ulgowy

20 lutego 2012, godz. 18.30, KINO.LAB - pokaz filmu Andrzeja Sapiji Akademia Ruchu
Film dokumentalny w reżyserii Andrzeja Sapiji jest próbą uchwycenia trzydziestoletniej historii aktywności twórczej Akademii Ruchu; zawiera materiały filmowe cytowane z kroniki filmowej, a także materiały Akademii uzupełnione archiwalnymi fotografiami, dokumentami czy szkicami. Narrację twórców Akademii Ruchu – Wojciecha Krukowskiego oraz członków zespołu, dopełniają odniesienia nie tylko do historii własnej zespołu, ale również określonego kontekstu kulturowego i społeczno-politycznego, który ją kształtował.
* wstęp wolny

25 lutego 2012, godz. 12.30, oprowadzanie po wystawie - oprowadza kurator wystawy Wojciech Krukowski
Bilety w cenie: 12 zł normalny; 6 zł ulgowy

27 lutego 2012, godz. 19.00, Budynek Laboratorium CSW - Performance Janusza Bałdygi, Flagi Po/Rzucone
* wstęp wolny

10 marca 2012, godz. 19.00, Budynek Laboratorium CSW - Akcja plastyczna Akademii Ruchu, Wykład II
* wstęp wolny

24 marca 2012, godz. 19.00, Budynek Laboratorium CSW - Performance Jolanty Krukowskiej, Z drogi
* wstęp wolny

30 marca 2012, godz. 19.00, Pracownia A.R. (w przestrzeni wystawy), Zbigniew Olkiewicz Filmy odnalezione '81, '82, '83
* wstęp wolny

14 kwietnia 2012, godz. 12.30, oprowadzanie po wystawie - oprowadza kurator wystawy Wojciech Krukowski
Bilety w cenie: 12 zł normalny; 6 zł ulgowy

21 kwietnia 2012, godz. 19.00, Budynek Laboratorium CSW - spektakle Akademii Ruchu, Chińska lekcja
* wstęp wolny

28 kwietnia 2012, godz. 19.00 - Finisaż wystawy autoprezentacja: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji - w ramach finisażu nastąpi ostatnie, specjalnie aranżowane przedstawienie ekspozycji. Wcześniej, o godz.18.00 odbędzie się promocyjna prezentacja katalogu wystawy (m.in.teksty Andy Rottenberg, Ryszarda Kluszczyńskiego, Łukasza Rondudy, Karola Sienkiewicza).
Natomiast od godz.12.00 do 18.00 członkowie Akademii Ruchu będą przebywali w przestrzeni wystawy gotowi do spotkań z widzami i udzielania wyjaśnień.Indywidualne wystąpienia autorskie członków Akademii Ruchu w ramach programu Pracowni Akademii Ruchu w przestrzeni M2 w CSW w terminach ustalanych na bieżąco od marca 2012 

Więcej: www.akademiaruchu.com
 Wystawa zorganizowana przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Akademii Ruchu

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Podziękowania: Casearia Trentino S.n.c., Consorzio Colline di Vinci

Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Aktivist, Exklusiv, Stolica, Elle Decoration

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline