AKTUALNOŚCI
Transformacyjny przypadek CSW w Warszawie

Spotkanie pierwsze. Cykl "Transformacje" w ramach programu dyskursywnego
23 lutego 2017

Transformacyjny przypadek CSW w Warszawie
Spotkanie pierwsze. Cykl Transformacje w ramach programu dyskursywnego

23 lutego 2017, godz. 19:00
sala im. Wojciecha Krukowskiego w budynku Laboratorium

Moderacja:
dr hab. Jan Sowa
, teoretyk i badacz społeczny. Prowadził badania i wykładał na uczelniach w Polsce i za granicą (ostatnio m. in. na Uniwersytecie São Paulo oraz na Uniwersytecie Warszawskim). Autor kilku książek - w tym/Fantomowe ciało króla/ (2012) i /Inna Rzeczpospolita jest możliwa/ (2015) - oraz wielu artykułów publikowanych w kraju i na świecie. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN, związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy.

Goście:
Ewa Gorządek, historyczka sztuki, szefowa działu Sztuk wizualnych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie pracuje od 1985 r. Kuratorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów polskich oraz zagranicznych. Krytyczka sztuki („Obieg", „Magazyn Sztuki", „Exit"), autorka tekstów do katalogów, not biograficznych do Słownika Malarzy Polskich (Arkady) oraz biogramów do portalu Cultura.pl.
dr Magda Szcześniak, kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej. Bada polską transformację po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury wizualnej i sfery publicznej. Zajmuje się studiami gender i queer, teorią krytyczną, historią myśli lewicowej, historią kultury polskiej XX wieku oraz sztuką współczesną. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (2016).
dr Karolina Łabowicz-Dymanus, autorka książki: Synchronizacja w Sieci. Centra Sztuki Współczesnej Sorosa – cztery modele: Budapeszt, Kijów, Tallin, Warszawa (2016). Związana z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

W 1984 roku powołano nową placówkę wystawienniczą – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Była to pierwsza w Polsce instytucja nominalnie zajmująca się sztuką współczesną. Jednak na realną działalność trzeba było czekać ponad dwa lata. Prawdziwy rozruch instytucji nastąpił w początku 1990 roku  to również okres przemian społeczno-politycznych, radykalnych reform gospodarczych, określany jako transformacja.
Podczas spotkania – dyskusji, będziemy chcieli przyjrzeć się zarówno początkowemu okresowi kształtowania nowej instytucji, jak również okresowi zmian ustrojowych w Polsce, które niewątpliwie wpływały na prowadzenie instytucji. Zastanowimy się czy „pionierskość” w budowaniu CSW można rozpatrywać jako element mitów transformacyjnych? Podejmiemy dyskusję nad wagą i rolą tej instytucji dla sztuki polskiej końca lat 80 i przez lata 90. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak CSW przeszło przez transformacyjne procesy i jak znacząco odbiło się to na placówce wystawienniczej wraz z wejściem w nowy wiek? Dodatkową kwestią będzie również szerszy kontekst instytucjonalnych przemian w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znaczącą rolę odegrały Centra Sztuki Współczesnej Sorosa, czy ten fakt miał wpływ na budowanie tożsamości Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie? O tym wszystkim dyskutować będą zaproszeni goście: Dr Magdalena Szcześniak, Ewa Gorządek, Karol Sienkiewicz i Dr Jan Sowa.

Cykl Transformacje
Hasło „transformacja” jest szeroko obecne w debatach publicznych, często jest ono słowem „kluczem” do wykazania przemian jakie zaszły w Polsce w ostatnich 25 latach. Naszym celem będzie analiza procesów jakie składają się na formułę „transformacji”. Celowo zastosowaliśmy liczbę mnogą by wykazać, wielość pól i obszarów na jakich rozgrywały się procesy zmian. Ważne wydaję się również podjęcie debaty na temat polityki pamięci, ekologii w polskiej kulturze, sztuka i jej miejsce w transformacjach polskiego społeczeństwa. Ponadto podjąć chcielibyśmy komparatystyczną dyskusję na temat miejsca religii w społeczeństwie w kontekście transformacji. Spotkania – debaty będą platformą gdzie chcielibyśmy dać możliwość spotkania często przeciwstawnych podejść do podejmowanych tematów. Chcemy by Transformacje były miejscem merytorycznej polemiki, pokazując że ten skomplikowany proces nie był homogeniczny.
Zaprogramowania całego cyklu podjęli się dr Jan Sowa oraz Konrad Schiller.
Międzynarodowe Seminarium Sztuki, 1988 rok, fot. Wojciech Beszterda, Romuald Ereński
 


 

Partnerzy medialni: Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa,
Co Jest Grane 24


 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline