AKTUALNOŚCI
Małgorzata Michałowska '30 DNI'

Bank Pekao Project Room
12 stycznia - 12 lutego 2017

Bank Pekao Project Room

Małgorzata Michałowska
'30 dni'

Otwarcie wystawy: 12 stycznia (czwartek), godz. 19:00
Wystawa czynna do 12 lutego 2017

Specjalny finisaż wystawy odbędzie się 12 lutego, godz. 19:00
wstęp na wystawy w Bank Pekao Project Room jest bezpłatny

Kuratorka: Patrycja Ryłko
Koordynator Bank Pekao Project Room 2017: Kamil Kuskowski
Koordynatorzy wystawy: Joanna Manecka

Podczas wernisażu, dziennikarz i krytyk sztuki Łukasz Musielak porozmawia z artystką Małgorzatą Michałowską o jej twórczości oraz aktualnej sytuacji w sztuce performans.

Małgorzata Michałowska wykonuje każdego dnia performans w obecności kamery, a wideo z przeprowadzonych działań publikuje na stronie internetowej projektu. Tytuł 'Everyday Performance’ odwołuje się tak do wpisanej w projekt regularności, jak i do kontekstu działań artystki – akcji i gestów wpisanych w codzienność. Wystawa '30 dni’ – jest kolejnym kanałem dystrybucji działań artystki, podobnie jak internetowa retransmisja rozwija się ona w czasie i pozostaje niekompletna. Prezentuje stopniową akumulację zapisu podejmowanych przez Michałowską czynności performatywnych: każdego dnia wystawy przybywa nowa wideotranskrypcja. I każdego dnia fragmentaryczny układ wystawy rozszerzany jest o nową zawartość znaczeniową.
Artystka w swoim projekcie tworzy nie tyle autobiograficzny zapis otaczającej ją rzeczywistości, ile wykorzystuje ten format do analizy pracy artysty performera. Metodycznie utrwala własne codzienne doświadczenia, próby i zmagania towarzyszące jej w byciu performerem / byciu artystką. Zwraca szczególną uwagę na sam proces, podczas którego konkretne intencje i określone wybory decydują o legitymizacji gestu, czyniąc go aktem twórczym. Tym samym jej autorefleksyjna obecność w świecie, świadomość performatywnego działania, mniej lub bardziej wyreżyserowane sytuacje definiowane są w kategoriach działań performatywnych.
Nawiązując do neoawangardowej tradycji performansu i sztuki akcji, artystka redefiniuje symbolikę odgrywanych czynności i wskazuje na powszechną fetyszyzację używanych przedmiotów, ale idzie też krok dalej. Próbuje podważyć narrację, której podlega proces historyzacji performansu, starając się niejako przewartościować tę historię poprzez demitologizację  postaci i warsztatu twórcy.
Michałowska odwołuje się do tradycji performansu – aktualizując ją. Rejestracja jej działań nie funkcjonuje jako dokumentacja, ale jako wideoperformans – symbiotyczna forma akcji, rejestracji i recepcji.  Performans, związany z działaniem na żywo, jest przefiltrowany przez obiektyw kamery, a następnie przez kolejne kanały prezentacji: w wypadku prac tej artystki ujawnia się jako obraz na ekranie telewizora lub komputera. Tymi działaniami Michałowska sprawnie wpisuje się we współczesną kulturę mediosfery, nieustającej fiksacji dotyczącej obecności w niej naszego wizerunku. Konsekwentnemu fabrykowaniu rzeczywistości towarzyszy nieustanna świadomość odgrywania / wykonywania performansu. Michałowska systematycznie rozkłada na części pierwsze komponenty składające się na doświadczenie nie tylko samego performera, ale również widza. Zwraca uwagę na formę języka, jakim komunikowane są poszczególne czynności przez nią wykonywane. W swoich krótkich formach zapisu wideo podaje w wątpliwość podziały istniejące między performatywnością a teatralnością, między sztuką a życiem codziennym. Rozpracowuje rzeczywistość codzienną i rzeczywistość performera funkcjonującego w swoim hermetycznym świecie w kategoriach złożonego konstruktu, wybierając określone role, pozy i gesty.

Małgorzata Michałowska - ur. 22 lipca 1990
Absolwentka studiów magisterskich, kierunek Multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie.
Dyplom licencjacki na Wydziale Wzornictwa i Architektury na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
Wybrane wystawy/nagrody:
Pierwsze miejsce w Konkursie Dyplomy Sztuki Mediów, Wro Art Center 2016
Wyróżnienie Honorowe w konkursie Najlepsze
Dyplomy ASP 2016 w Gdańsku, 2015
Udział w projekcie "Trzy Czte Ry! Performance! Scena jako miejsce wynegocjowane", Galeria BWA Zielona Góra, 2015
Udział w VI Biennale Młodych w Orońsku, 2012
Performance na Międzynarodowym Festiwalu INTERAKCJE w Piotrkowie Trybunalskim, 2011

Bank Pekao Project Room
We współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Banku Pekao SA. narodził się projekt wspierający młodą sztukę: Bank Pekao Project Room. Począwszy od kwietnia 2012 roku CSW prezentuje najciekawsze projekty przygotowane przez polskich twórców. Do tej pory odbyło się ok. 50 wystaw, m.in. takich artystów jak: Dorota Buczkowska, Kama Sokolnicka, Aleksandra Waliszewska, Piotr Grabowski, Przemek Matecki, Tymek Borowski, Michał Frydrych, Katarzyna Przezwańska, Jakub Woynarowski, Łukasz Surowiec czy Małgorzata Szymankiewicz.
Po pięciu latach cykl wystaw zmienia formułę na konkursową: spośród wszystkich tegorocznych prezentacji w Project Room międzynarodowe jury wybierze laureatów Nagrody Głównej (o wartości 20 000 zł) oraz II Nagrody (o wartości 10 000 zł). Przyznana zostanie również Nagroda Publiczności. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na początku 2018 roku.
 

Partner projektu Project Room: Bank Pekao S.A

 


Partnerzy medialni: Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane 24, NOTES.NA.6.TYGODNI

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline