AKTUALNOŚCI
Slavs and Tatars USTA USTA
Program towarzyszący wystawie


listopad 2016 – luty 2017

Slavs and Tatars Usta usta
PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH 

26.11.16, godz. 15:00
Autorskie oprowadzanie Slavs and Tatars po wystawie Usta usta.
(w jezyku angielskim)


26.11.16, godz. 17:00,
Sala Kolebkowa, budynek Laboratorium CSW
Slavs and Tatars: wykład performatywny Tranny Tease

Lenin uważał, że rewolucja Wschodu zaczyna się od latynizacji (albo romanizacji) wszystkich alfabetów będących w użyciu  przez muzułmanów zamieszkujących terytorium ZSRR. Zwycięski pochód alfabetów zawsze towarzyszył zwycięskim imperiom – arabski towarzyszył islamowi, łaciński, katolicyzmowi rzymskiemu, cyrylica zaś kościołowi prawosławnemu, a potem bolszewizmowi.

Patrząc przez pryzmat fonetyki, semantyki i teologii, The Tranny Tease jest próbą zbadania potencjału jaki niesie transliteracja – konwersja zapisu – jako strategia tak oporu, jak i badania takich pojęć, jak polityka tożsamości, kolonializm, czy wiara. Koncentrując się na językach tureckich z terytoriów byłego Związku Radzieckiego, a także wschodniego i zachodniego pogranicza obszarów tureckich, czyli Anatolii i Xinjiang /Ujguristan/, projekt nie chce emancypować ludów czy narodów,  a jedynie dźwięki spływające z naszych języków i wydobywające się z naszych ust.


01.12.16, godz. 18:00
Oprowadzanie po wystawie w cyklu Sztuka z perspektywy.
Oprowadzać będzie Jarosław Lubiak – kurator wystawy Usta usta i wicedyrektor CSW

8.12.16, godz. 18:00, Instytut Kultury Polskiej (Krakowskie Przedmieście 26/28)
Slavs and Tatars: wykład performatywny I Utter Other


Co to znaczy, gdy jeden wschód zależy od drugiego, i na niego spogląda? Czy wyidealizowani mogą idealizować? Od Polaków na służbie u Cara po perskich Prezbiterian, I Utter Other proponuje przyjrzeć się dziwnemu zjawisku, jakim był słowiański orientalizm w Imperium Rosyjskim i wczesnym Związku Radzieckim, a także jego niemieckim źródłom. Badanie Wschodu we Wschodzie stanowi co prawda ważny kontrapunkt dla orientalizmu spod znaku Edwarda Saida, niemniej komplikuje takie pojęcia jak polityka tożsamości, wiedza w służbie władzy, czy sekularyzacja nauki na rzecz spójnej, post-kolonialnej krytyki (jakieś 60 lat przed pojawieniem się tego hasła).

10.12.16, godz. 15:00 Oprowadzanie po wystawie Slavs and Tatars Usta usta w języku angielskim poprowadzi Sara Szostak.

28.01.17, godz. 15:00
Oprowadzanie po wystawie Slavs and Tatars Usta usta w języku angielskim poprowadzi Sara Szostak.

28.01.17, godz. 16:00
Oprowadzanie po wystawie Slavs and Tatars Usta usta w języku polskim poprowadzi Beata Bartosewicz.

18.02.17, godz. 17:00, Sala Kolebkowa, budynek Laboratorium CSW
Slavs and Tatars: wykład performatywny
Al-­‐Isnad lub kajdany, w które możemy wierzyć

Al-­‐Isnad lub kajdany, w które możemy wierzyć to praca opowiadająca historię o mistycyzmie w nowoczesności, konkretnie z dość nieoczywistej perspektywy projektów dana Flavina realizowanych w sufijskim meczecie na dolnym Manhattanie we wczesnych latach 1980. na zlecenie Dia Art Foundation.
Wykład, który swym zakresem sięga od Chlebnikowa i rosyjskich futurystów, po Charlesa de Foucauld i le renouveau catholique, stanowi próbę zdefiniowania krytyczności poprzez, odpowiednio, pojęcia gościnności i świętości, przez to, co przypisane językowi, i to, co synkretyczne.

 

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Patroni medialni CSW: Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Gazeta Co Jest Grane, Esquire Polska, Aktivist, artinfo.pl, Stolica

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline